tel. +48 609 610 148

Usługi płacowe

Osiemnaście lat doświadczenia w świadczeniu usług płacowych, tysiące bezbłędnych deklaracji oraz znajomość obowiązującego prawa pracy i podatkowego, to gwarancja efektywnej, sprawnej i bezpiecznej realizacji usługi. Biuro rachunkowe GRAKON oferuje Państwu dostęp do naszej szerokiej wiedzy praktycznej w zakresie prawa podatkowego i kodeksu pracy. Terminowa regulacja zobowiązań wobec instytucji państwowych i naszych klientów to priorytet, którym kierujemy się w naszej firmie. Czujemy się odpowiedzialni za biznes naszych Klientów. Mamy świadomość, że opóźnienia w przelewach lub niewywiązanie się z powierzonych nam obowiązków, może mieć skutki prawne dla naszych Klientów, dlatego zawsze sumiennie i na czas wykonujemy wszelkie z powierzonych nam prac.

Biuro rachunkowe GRAKON w ramach usług płacowych:

  • Sporządzamy listy płac wraz ze wszystkimi ich składnikami.
  • Oblicza pensję netto dla każdego pracownika.
  • Oblicza wynagrodzenie podstawowe i świadczenia dodatkowe, zgodnie z obowiązującymi postanowieniami umowy pracowniczej oraz regulaminem pracy i wynagrodzeń.
  • Nalicza obowiązkowe składki na świadczenia zdrowotne i ubezpieczenia społeczne.
  • Sporządza i przesyła do ZUS odpowiednie deklaracje miesięczne (DRA, RCX, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Wystawia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
  • Sporządza umowy o pracę/zlecenie/dzieło.
  • Analizuje czas pracy dla celów zarządczych.

Biuro rachunkowe GRAKON zakres usług zawsze dostosowuje pod klienta – do każdego podchodzimy indywidualnie, wobec czego jeśli nie znaleźli Państwo w powyższej liście interesujących Państwa usług, serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub bezpośrednio w naszym biurze w Poznaniu lub w Chomęcicach.